Wat is Narcisme en Psychopathie?

De wereld van het nieuws is ernstig ziek. Dagelijks worden we massaal gebombardeerd met nep-nieuws.

De roep om echt nieuws wordt dan ook steeds groter, want mensen krijgen steeds meer in de gaten dat ze keihard voorgelogen worden door het reguliere nieuws.

De reguliere nieuwsverstrekking gaat al lang niet meer om nieuwsverstrekking. Het gaat om kijkcijfers en beïnvloeding van de lezer.

Wereldwijd, en dus ook in Nederland en België, is de behoefte groot voor onbevooroordeeld nieuws. Om die reden zijn er diverse alternatieve nieuws websites ontstaan.

Maar ook in de alternatieve nieuwswereld is een groot probleem ontstaan. Ook daar wordt veel onzin en nep-nieuws bedacht en verspreidt.

Alleen is achterliggende van deze alternatieve nep-nieuws sites anders dan dat van de reguliere media.

De reden dat dit doel anders is, is omdat deze sites gerund worden door mensen met een narcistische en/of psychopathische persoonlijkheidsstoornis. Zij verspreiden opzettelijk vals nieuws en valse berichten voor persoonlijk gewin.

Deze website bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt in helde taal uitgelegd wat narcisme en psychopathie is. In het tweede deel worden de narcisten en psychopaten die doelbewust valse informatie verspreiden ontmaskerd.

Want als er één ding is om deze personen te stoppen, is het ontmaskering. Wanneer een psychopaat of narcist herkend en publiekelijk ontmaskerd wordt, zal deze onmiddellijk enkele stappen terugnemen, afhankelijk hoe ernstig hij of zij geestelijk beschadigd is. De pure psychopaat zal zelfs in staat zijn om anderen te doden, zonder enige gevoel. Om die reden nemen wij enige voorzichtigheid in acht.

Narcisme en psychopathie is een oprukkend probleem. Het is een onzichtbare dreiging, een mentale ziekte die groter lijkt te worden dan fysieke ziektes, zoals hart-en vaatziekten of kanker.

Narcisme en psychopathie zijn onderkend, omdat het niet snel zichtbaar is aan de buitenkant. Een narcist of psychopaat kan enorm veel schade aanrichten bij anderen en er gemakkelijk mee wegkomen. De slachtoffers daarentegen worden vaak niet goed geholpen, omdat vaak gedacht wordt dat het wel meevalt. Desondanks zijn er steeds meer slachtoffers van narcisme en psychopathie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *